Sluiten

Elke seconde kan er iets gebeuren wat ú had kunnen voorkomen...
Staat u daar wel eens bij stil?

Hoe veilig is uw bedrijf eigenlijk?

Laat het er niet op aankomen, voorkomen is beter dan genezen.

Quality Insured geeft een onafhankelijk waardeoordeel over de operationele risico's en beheersmaatregelen binnen uw bedrijf. Wij brengen risico's in kaart die te maken hebben met bedrijfsvoering in brede zin, toegespitst op uw specifieke bedrijfssituatie. Dit doen wij samen met u. Wij creëren bewustzijn bij u en uw medewerkers, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken in preventie of andere beheersmaatregelen. Door onze unieke werkwijze, werken verzekeraars graag met ons samen. Bewustwording van risico's leidt tot een beter risicoprofiel en scherpere premies. Kortom met onze werkwijze kunt u geld besparen.

Jarenlange ervaring in risicomanagement

Met een groot portfolio aan indrukwekkende organisaties.

Quality Insured staat voor jarenlange ervaring in schade-expertise, consultancy, risk engineering en risicomanagement. In dienst van grote financiële instellingen, in het grootbedrijf en bij grote instellingen, veel praktische kennis en ervaring opgedaan die we graag inzetten voor u. Een riskcheck opgebouwd uit een bedrijfsbezoek en rondgang. We brengen een rapport uit waarbij risico's geprioriteerd worden. We visualiseren en waarderen de risico's en mogelijke beheersmaatregelen. U kunt aan de slag met de belangrijkste risico's en direct uw risicoprofiel verbeteren. We gebruiken het Risk2View model waarbij uw risico's centraal staan.

minder verspilling / meer winst / realisatie van bedrijfsdoelstellingen / betrokkenheid van medewerkers / veiligere werkomgeving / verbeterpunten en beheersmaatregelen

Duikplank
Tablet

Meetbaar inzicht en heldere rapportage

Gerangschikt naar prioriteit, met duidelijke maatregelen.

Risico's worden weloverwogen geplot in de kansen en effecten matrix. Dat betekent dat risico's naar belangrijkheid worden gerangschikt en de juiste prioritering gesteld kan worden. Het plaatsen van een risico in het juiste perspectief voorkomt onnodige en/of kostbare maatregelen en laat ook zien of een maatregel wel daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Er kan worden vastgesteld wat een beheersmaatregel doet om de kans en/of het effect van een risico te verminderen. Is een maatregel wel effectief of is er juist een mix van maatregelen nodig? Zijn er geen maatregelen die een kostbare maatregel overbodig maken? Waar een risico staat is bepalend voor de perceptie. Dat betekent niet dat een kleiner risico onbeantwoord moet blijven. Ergenis of gedoe eenvoudig voorkomen is winst.

Acceptatie van overgebleven risico valt samen met de risk appetite. De risk appetite wordt bepaald door de doelstelling. Hoeveel risico is acceptabel? Wat is het risico dat financieel gedragen kan worden, de retentiecapaciteit? De geïnventariseerde risico's en beheersmaatregelen geven we weer in een overzichtelijke rapportage. U kunt in een oogopslag zien wat de grootste risico's zijn en welke beheersmaatregelen effect hebben.

Risicomodel voor de zakelijke markt

Risico's worden geplot in de 6 onderstaande kaders.

1leveranciers

Leveranciers zijn risico's van toeleveranciers en inkomende logistiek.

2activiteiten

Activiteiten staat voor procesrisico's en risico's in de productie.

3personeel

De risico's bij mensen zijn op het gebied van personeel en arbeid. Het menselijke kapitaal staat centraal met aandacht voor werkomstandigheden en persoonlijke veiligheid.

4middelen

Bij middelen worden de risico's benoemd die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Dat betekent risico's rond de infrastructuur.

5afnemers

Afnemers zijn de klanten, uitgaande logistiek en overige externe stakeholders.

6omgeving

De omgeving staat voor de risico's die van buiten komen. Wetgeving, overheden en de vestigingsplaats brengen risico's met zich mee.

Designed by Studiyoo